Bedrijf verkopen

Trigentis verzorgt, op strikt vertrouwelijke wijze, de begeleiding van een bedrijfsverkoop. Trigentis selecteert (strategische) kandidaat-kopers en begeleidt het totale verkoopproces van marktverkenning, waardering/prijsstelling, onderhandeling, tot en met het definitieve overnamecontract.

De verkoop van een onderneming is een belangrijke gebeurtenis. Veelal is jarenlang in de onderneming geïnvesteerd en is de persoonlijke betrokkenheid groot geweest. Als het besluit tot verkoop eenmaal genomen is, wenst de verkopende partij de meest optimale transactie zonder dat de continuïteit van het bedrijf, op welke wijze dan ook in gevaar komt.

Trigentis regisseert in nauw overleg met haar opdrachtgever het hele verkoopproces, waarbij op deelgebieden nauw kan worden samengewerkt met diens eigen accountant en fiscalist.

Voordat een eventuele verkoop van de onderneming in gang wordt gezet, worden eerst de plannen van de eigenaar nader beoordeeld. Er wordt bekeken wat de plannen van de verkoper zijn en of deze haalbaar zijn. Gezamenlijk zal worden beoordeeld of de timing juist is of dat er nog juridische of fiscale knelpunten zijn en of het bedrijf daadwerkelijk verkoopklaar is.

Er wordt een concreet beeld geschetst van een reële waarde van de onderneming door middel van het maken van een bedrijfswaardering. In overleg met de verkopende partij wordt vervolgens een realistische vraagprijs bepaald.

Na het opstellen van de benodigde bedrijfsdocumentatie wordt gericht en op uiterst discrete wijze actief gezocht naar geschikte (strategische) kopers. De anonimiteit van de verkopende partij blijft uiteraard gewaarborgd tot is gebleken dat de kandidaat-koper oprechte en serieuze interesse toont.

Trigentis regisseert in nauw overleg met haar opdrachtgever het hele verkoopproces, waarbij op deelgebieden nauw kan worden samengewerkt met diens eigen accountant en fiscalist. De verkopende ondernemer kan zich daardoor gedurende het hele proces op zijn normale bedrijfsvoering blijven concentreren.