Bedrijf kopen

Als specialist verzorgt Trigentis, op strikt vertrouwelijke wijze, de begeleiding van een bedrijfsacquisitie. Op basis van de wensen en uitgangspunten van de opdrachtgever stelt Trigentis een acquisitieprofiel op, identificeert over te nemen bedrijven en begeleidt het totale proces van marktverkenning, waardering/prijsstelling, onderhandeling, due diligence en financiering tot en met het definitieve overnamecontract.

 

Trigentis treedt in dit kader op voor:

  • Strategische partijen
  • Financiële partijen
  • Natuurlijke personen (Management Buy-In of Management Buy-Out)

 

Strategische partijen

Steeds vaker groeien ondernemingen door het overnemen van andere bedrijven. Vaak komt dit voort uit de eigen groeiambitie van het bedrijf, maar soms wordt de overnamestrategie ook ingegeven door  een gewijzigde concurrentieomgeving. Bedrijven kunnen op drie manieren hun ambitie voor groei realiseren: door autonome groei, door een strategische samenwerking of door de overname van een andere onderneming. Vaak kiezen bedrijven voor een groeistrategie op basis van overnames omdat dit veelal sneller gaat dan autonome groei en minder gecompliceerd is dan het aangaan van (strategische) allianties.

Bedrijven kunnen op drie manieren hun ambitie voor groei realiseren: door autonome groei, door een strategische samenwerking of door de overname van een andere onderneming

Trigentis begeleidt ondernemingen en ondernemers bij strategische overnames. De acquisitieargumenten worden gedefinieerd en de relevante markt wordt in kaart gebracht, partijen worden in overleg met de opdrachtgever geselecteerd en vervolgens vertrouwelijk benaderd. Door deze werkwijze blijft de anonimiteit van de opdrachtgever zo lang mogelijk gewaarborgd. Trigentis adviseert over de waarde van de over te nemen partij en analyseert eventuele synergetische componenten.

Financiële partijen

Als tweede groep melden zich in toenemende mate financiële partijen in de markt. Trigentis heeft in de afgelopen jaren een breed netwerk opgebouwd van zowel nationaal als internationaal opererende participatiefondsen en private investeerders. Omdat een financiële partij meestal zelf geen managementpositie inneemt, zal een dergelijke transactie altijd tot stand komen in nauwe samenwerking met het zittend of nieuw management. Indien gewenst behartigt Trigentis ook de belangen van de financiële partij na de transactie.

 

Natuurlijke personen

Een belangrijke groep kopers van bedrijven bestaat uit natuurlijke personen die door de overname van een bedrijf hun ondernemersambities werkelijkheid zien worden. Trigentis heeft de afgelopen jaren talrijke Management Buy-In (nieuw management neemt over) en Management Buy-Out (zittend management neemt over) transacties succesvol begeleid.

Trigentis treedt geregeld op voor MBO-kandidaten of MBO-teams. Vaak om eerst op vertrouwelijke wijze te onderzoeken of een verkoop voor de zittende aandeelhouder(s) bespreekbaar is en daarmee het management nog even op veilige afstand te houden.